การนวดทั่วทั้งกายตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้า เป็นการผ่อนคลายร่างกายที่ใช้งานมาทั้งวัน เพื่อช่วยบรรเทาอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต

  • Rimping 1, 2
  • Charoen Muang
  • Chiang Khang
  • Phra Sing