การนวดไทยล้านนา เป็นการใช้ภูมิปัญญาล้านนาผสมผสานเทคนิคท่านวดไทยราชสำนัก ท่านวดไทยเชลยศักดิ โดยช่วยผ่อนคลาย บรรเทาความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อและลดความตึงเครียดของระบบประสาท กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

  • Rimping 1, 2
  • Charoen Muang
  • Chiang Khang
  • Phra Sing