การนวดฝ่าเท้าเพื่อเป็นการกระตุ้นเซลล์ประสาทภายในร่างกาย นวดคลึงกดจุดตั้งแต่ปลายเท้าไปจนถึงบริเวณต้นขา เพื่อผ่อนคลายจากการเดินนั่งนานๆตลอดทั้งวัน และยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตป้องกันเส้นเลือด

  • Rimping 1, 2
  • Charoen Muang
  • Chiang Khang
  • Phra Sing