พบกับเราได้ที่

สาขาที่ให้บริการ

ท่านสามารถชำระค่าบริการของ เก็ตตะหว๋า ได้หลายช่องทางดังนี้ ทางเรา
ยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร (ไม่ชาร์จค่าธรรมเนียม)

  • เจริญเมือง
  • เชียงขาง
  • พระสิงห์